Stenstugu räddas av kommunen

Kommunen kan komma att skjuta till pengar för att möjliggöra fortsatt verksamhet vid försöksanläggningen Stenstugu i Endre.
Verksamheten vid försöksstationen som syftar till att utveckla nya grödor för att göra det gotländska jordbruket mer konkurrenskraftigt, riskerar att bli utan EU-bidrag, till följd av ändrade regler. Men kommunalrådet Hans Klintbom som deltagit i ett möte där situationen diskuterades, säger att kommunen är beredd att hjälpa till så att verksamheten kan fortsätta i år. Hur mycket pengar som behövs är oklart, men det kan röra sig om cirka 100 000 kr.