"Samhället måste bli bättre på att upptäcka hörselskador"

1:29 min

Trots att fler invandrare än svenskfödda har nedsatt hörsel ingår inte hörseltest i hälsokontrollen av asylsökande. Det är slöseri med resurser, menar Julio Fuentes från Sios.

Cirka 1,4 miljoner människor i Sverige har en hörselnedsättning, enligt Hörselskadades riksförbund. Enligt dem är andelen hörselskadade högre hos personer födda utomlands.

När en undersökning gjordes lokalt i Värmland hade så många som 40 procent av SFI-eleverna hörselskador.

Landstinget erbjuder alla asylsökande en hälsoundersökning. I den ingår ingen kontroll av hörseln.

Samarbetsorganet för etniska organisationer i Sverige, Sios, deltog för några år sedan i ett projekt om hur man tidigare kan upptäcka funktionshinder hos nyanlända. Ett sätt vore just att göra hörselkontroller vid hälsoundersökningarna, tycker Julio Fuentes från Sios.

– Det är viktigt för det underlättar väldigt mycket integreringen i samhället. Framför allt när det gäller språkinlärning. Om det är så att en person kommer till SFI och inte tar till sig undervisningen är resurser borttappade både för samhället och individen, säger Julio Fuentes. 

Bodil Klintberg är enhetschef hos landstinget. Hon säger att det finns möjlighet att berätta om sin hörselnedsättning på den hälsokontroll som alla asylsökande erbjuds.

– Skulle det vara så att man under de här samtalen identifierar någon som har en väldigt grav hörselnedsättning så kommer det upptäckas och tas om hand, säger Bodil Klintberg.

Men Julio Fuentes tycker inte att det räcker och menar att myndighetspersoner måste bli bättre på att fråga.

– Det är ganska vanligt att handläggare säger att individen själv ska berätta. Och i många fall uppfattar man att man ska vara frisk för att få uppehållstillstånd. För att i andra länder är det så, säger Julio Fuentes.