Genetisk rådgivning viktigt vid NIPT-test

0:59 min

Blivande föräldrar kan i Västerås ta ett så kallat NIPT-test, ett blodprov för att upptäcka eventuella kromosomavvikelser hos fostret. Vi jobbar enligt ett koncept från Örebro, säger verksamhetschefen på kvinnokliniken, Lena Ahlbin.

Läkare runtom i Sverige är nu oroliga över att de etiska frågorna kommer i kläm och att det blir för "enkelt" att välja bort oönskade foster, det har ekot rapporterat om.

Enligt Lena Ahlbin, som är verksamhetschef på kvinnokliniken, finns det ett färdigt koncept de arbetar efter.

– Det finns vetenskapliga avhandlingar på hur det här bör gå till och då har vi följt Örebros koncept där det är särskilt utbildade barnmorskor som träffar patienten och ger genetisk rådgivning individuellt, säger Lena Ahlbin, verksamhetschef på kvinnokliniken i Västerås.

Hur arbetar ni med de etiska frågorna?

– Vi försöker ge individuell bedömning och information, och man kan ju få svar på frågor man inte ställt. Patienten får gå hem och fundera efter rådgivningen och sedan boka en tid om man vill genomföra NIPT-testet.

Fostervattenprov ger ett säkrare svar, säger hon.