Ställföreträdande generaldirektör på Transportstyrelsen avvgår

1:41 min

Transportstyrelsen ser allvarligt på det avsteg från det egna regelverket som ställföreträdande generalsekreteraren Jacob Gramenius skrev under 2014, ett år innan dess att myndighetens IT-system blev sårbart i samband med utkontraktering till utlandet.

– Ja, jag ser allvarligt på beslut där man gör avsteg från regelverk och våra egna instruktioner, säger generaldirektör Jonas Bjelfvenstam om beslutet från 2014.

Vad ledde det till, vad möjliggjorde beslutet?

– Det vill jag däremot inte kommentera därför att det är sekretesskyddad information.

Beslutet 2014 kom till Bjelfvenstams kännedom några veckor sedan i samband med information som togs fram till den pågående förundersökningen. I dag meddelade Transportstyrelsen att Jakob Graméus avgår.

Transportstyrelsen har varit i blåsväder sedan det uppdagades att man under 2015 gjort flera avsteg från svensk lagstiftning när de utkontrakterade hela IT-miljön till IBM. Avstegen gjordes så att icke säkerhetsprövad personal i utlandet fick tillgång till bland annat fordons- och körkortsregistret.

Regeringen bad i somras Transportstyrelsen att redovisa vad utkontrakteringen haft för effekter.

– Där får man fundera på vad är det för men och skadeverkningar som hela händelsen har lett till, men den utredningen pågår och ska vara inlämnade i januari, säger Jonas Bjelfvenstam.

Ställföreträdande generaldirektören Jacob Gramenius hade redan diskuterat med Jonas Bjelfvenstam om han borde säga upp sig. Samtalen handlade om det fanns förtroende för honom, och diskussionen påbörjades ungefär tio dagar sedan.

I nuläget finns ingen diskussion om att andra personer gjort liknande avsteg, eller på annat viss tagit beslut, som gör att även de funderar på att avgå.

– Inte mig veterligen, men det är klart att det har funnit mycket uppgifter och det har gått lång tid och det har varit en omfattande upphandling, säger Jonas Bjelfvenstam.