Tuffa tider för kärnkraftsindustrin

1:58 min

Kärnkraften som energiform är på kraftig tillbakagång, enligt en ny internationell rapport och framtiden ser inte heller särskilt ljus ut. Det säger Tomas Kåberger som är professor i industriell energipolicy vid Chalmers, och som också sitter i Vattenfalls styrelse och i styrelsen för Japan Reneweble Energi Foundation.

– Det fanns en förhoppning i kärnkraftsbranschen för ett decennium sedan, att klimatfrågor och annat skulle leda till att kärnkraften åter började byggas ut i världen, men det har visat sig att så har det inte blivit. Man har istället övergivit projekt som påbörjats, till exempel i USA.

Försenade och fördyrade byggprojekt har fått ödesdigra konsekvenser, berättar Tomas Kåberger.

– De stora kärnreaktorleverantörerna, franska Areva och Westinghouse i USA har gått omkull, Westinghouse går under konkursskydd i USA och Areva har räddats av franska staten.

Rapporten "Världens kärnkraftsindustri - en statusrapport" tas fram varje år och i år är det extra tydligt att branschens utveckling har stannat av. 2010 byggdes 15 kärnkraftsreaktorer runt om i världen, tio av dem i Kina.

I fjol hade antalet påbörjade byggen minskat till tre, varav två i Kina och under det första halvåret i år har endast en reaktor börjat byggas, i Indien.

Enligt Tomas Kåberger finns inga stora planer på kärnkraftsutbyggnad någonstans. Framförallt i Kina syns en minskad ambitionsnivå.

Olyckan vid kärnkraftverket i Fukushima i Japan tycks inte ha haft någon större påverkan på utvecklingen utan istället handlar det om att den förnybara energin är billigare att producera.

Stora satsningar på sol och vindkraft görs nu både i Kina och i övriga världen.

Under förra året växte solkraften med 30 procent, vindkraften med 16 procent och kärnkraften med drygt en procent.

– Slutsatsen är att förnyelsebar elproduktion byggs ut snabbare och är ekonomiskt mer fördelaktig, alltså billigare än kärnkraft.