IOM-chef spår ökad migration

2:24 min

Under detta århundrade kommer migrationen att öka kraftigt i världen, det tror William Lacy Swing, chef för IOM, den internationella organisationen för migration.

– Det är tydligt att migrationen kommer att förbli en megatrend under detta århundrade. Jordens befolkning fyrdubblades under 1900-talet och antalet människor i rörelse är fler än någonsin tidigare, även om de procentuellt förblir 3,5 procent av jordens befolkning, säger William Swing och det förändrar världen långsiktigt och globalt.

IOM-chefen talade igår kväll i riksdagshuset på en konferens arrangerad av Fredsforskningsinstitutet Sipri och gav en dyster bild av utvecklingen. 83-åringen sa att han aldrig tidigare levt i en så stökig värld och tid som denna. Befolkningsutvecklingen med obalanser mellan Syd och Nord i världen, åldrade befolkningar, arbetslösa ungdomar, den digitala revolutionen - han räknade upp vad som pressar människor att lämna sina hem.

Klimatförändringar och miljöaspekter är också ett allt större skäl och organisationen IOM lägger nu stor kraft på att kartlägga läget för att kunna göra prognoser.

– Vi kallar de hellre miljömigranter än klimatflyktingar eftersom de flesta tvingas flytta inom sitt hemland, säger han.

William Swing menar att vi måste tala klarspråk. För ett år sedan undertecknades i FN två olika gemensamma åtaganden för dels flyktingar, dels migranter, men det räcker inte bara med en signatur, säger han, utan migration är ett gemensamt ansvar.

IOM-chefen ser EU:s kritiserade stöd till Libyen för att stoppa migranter som ett sätt att rädda liv och minska antalet drunknade.

– Det har aldrig funnits en migrantkris i Europa, det här är en politisk kris för EU, säger William Swing, chef för IOM.