Det här kan bli sommargata i Uddevalla

0:27 min

På torsdag fattar samhällsbyggnadsnämnden i Uddevalla beslut om huruvida Norra hamngatan ska bli full med aktiviteter istället för trafik under sommaren 2018.

Snart kan Uddevalla kommun fatta beslut som kan ändra centrum.

Förslaget handlar bland annat om en testperiod på ungefär två månader ska införas där gatan ska avlägsnas från bussar och trappa ner på övrig trafik.

Många använder gatan som en genomfart, men Stefan Björling vill hellre se att gatan används som en plats dit personer kommer för att hänga.

– I två år har vi haft det vi kallat för Häng på hamngatan. I år hade vi tusentals besökare när vi fyllde Norra hamngatan med musik, mat och dryck. Detta vill vi växla upp, säger Stefan Björling, centrumkoordinator i Uddevalla.

Bussarna som just nu går på Norra hamngatan i Uddevalla föreslås ledas om till Östergatan och Asplundsgatan redan från 10 december när busstrafiken ändå görs om.

Den enda trafiken som föreslås finnas på Norra hamngatan är fordon med särskilt tillstånd för personer som bor på gatan eller som jobbar där. 

Förslaget kommer efter att samhällsbyggnadsförvaltningen tillsammans med kultur och fritid utrett hur hamngatorna utmed Bäveån i Uddevalla centrum kan bli en mer attraktiv del av staden. Men i slutändan är det upp till politikerna.

– Förhandsbeskedet jag fått har varit positivt, så det ska nog inte vara några problem, säger Stefan Björling.

Hur är det med översvämningsrisken?

– Vi kommer behöva skydda delar av hamngatorna och det finns med i vårat förslag. Det kommer kosta mycket men det är egentligen på andra ställen där de största kostnaderna finns, säger Stefan Björling.