Miljön viktig för Försvarsmakten

2:10 min

Tuffa regler tvingar soldater att bli miljövänliga. I princip råder nolltolerans mot utsläpp.

Just nu pågår Aurora 17, en av de mest omfattande militära övningarna i Sverige på decennier.

Men samtidigt som soldaterna tränar på att försvara Sverige, så måste de värna om miljön.

– Vi jobbar intensivt inom hela Försvarsmakten med att det inte får finnas några utsläpp och ingenting får kastas bort, säger chefen för Västernorrlandsgruppen inom hemvärnet, kommendörkapten Ronald Forsberg. 

Omedelbar sanering

Västernorrland deltar i Aurora 17 med ett kompani på ca 200 soldater från Ångermanlands hemvärnsbataljon. Under nästa vecka kommer de att vara stationerade på Gotland, en ö som alltså ska vara lika fin när soldaterna åker hem som när de kom.

– När det missas någonstans, om vi spiller när vi tankar våra motorcyklar, så anmäler vi det direkt för att det ska kunna saneras på en gång, försäkrar Ronald Forsberg.