Den fria konsten får 115 miljoner kronor

1:08 min

Regeringen höjer anslagen till den fria konsten med 115 miljoner kronor i höstens budget. Mest får konstnärerna vars stipendier och ersättningar ges ett tillskott på 60 miljoner kronor.

Det höjda anslaget kommer konstnärerna, scenkonsten men också litteraturen och kulturtidskrifterna till del.

– Det känns otroligt viktigt och bra, för att den fria konsten är ett hot mot auktoritära grupper. Det är konstnärerna och fria grupper som bryter ny intellektuell mark, säger kulturministern vid en presskonferens.

De 60 miljoner kronorna till konstnärerna kan, vid sidan av stipendier och andra ersättningar, även fördelas via Kulturbryggan. Dess uppgift är att fördela statliga medel för att främja nyskapande projekt inom hela kulturområdet.

Konsten förstärks också genom två andra tillskott: 12 miljoner kronor till aktörer inom bild- och formområdet samt 10 nya miljoner till Statens konstråd för konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön.

Även de fria teatergrupperna och den fria scenkonsten får del av de pengarna. 25 miljoner kronor ska gå till dem. Samtidigt får Kulturrådet 8 nya miljoner för stöd till litteratur och kulturtidskrifter.

Bild- och formkonstnärerna är de vars anslag ökas mest. 12 miljoner extra betyder en ökning med drygt 40 procent, jämfört med hur det är idag. 

– Bild- och formkonstnärskollektivet har under en längre tid varit  eftersatt. Konstnärerna inom just det kollektivet har länge haft svårt att övertala. Inte minst har deras intresseorganisationer lyft vikten av att göra de här investeringarna. Så efter många goda underlag, möten och diskussioner så tog vi chansen att prioritera just bild- och formkonstnärskollektivet, säger kulturminister Alice Bah Kuhnke.

 Varför kommer det här just nu?

 – Därför att vi behöver mer konst i vårt land och man får ingen konst om det inte finns konstnärer som har förutsättningar för att leva på sin konst. Som kan betala hyra, som kan köpa mat och kläder till sina barn. Man måste kunna leva som konstnär.

Varför tog det tre år att göra det här verklighet?

– Det är ständiga prioriteringar och förhandlingar. Jag har varit väldigt tydlig sedan jag tillträdde som kulturminister vad jag ska uppnå under mandatperioden och jag checkar av den listan, steg för steg. Jag har bara några punkter kvar, säger kulturminister Alice Bah Kuhnke.

Förslagen ingår i budgetpropositionen som ska antas av riksdagen.