Ny rapport: Hushållen är bra på att spå boräntorna

2:45 min

I samband med debatten om ökande skuldsättning har flera aktörer uttryckt oro över att hushållen räknar med för låga räntor framöver och därför skuldsätter sig för mycket. Men en ny rapport visar att så ej är fallet.

– Jag tycker att hushållen har lyckats relativt bra, säger Pär Österholm, professor i nationalekonomi som skrivit rapporten som redovisas i tidskriften Ekonomisk debatt.

Hushållen har fått frågan om hur hög de tror att tremånadersräntan för bostadslån kommer att vara om ett år. Pär Österholm har sen jämfört svaren med hur hög räntan verkligen blev ett år senare. Och han kan då konstatera att hushållen i allmänhet inte gör några glädjekalkyler om låga räntor.

– I alla fall om man tittar på hushållssektorn som helhet så har de en relativt sund syn på räntan. Till exempel så förväntar de sig alltid att räntan ska stiga framöver.

Inte nog med det, under de dryga sex år som undersökts så spår det genomsnittliga hushållet för det mesta att boräntan ska bli högre än vad den sen i själva verket blev. Enda gången hushållen inte riktigt hängde med var när Riksbanken höjde räntan ganska kraftigt från 0,25 till två procent åren 2010 till 2011.

På frågan om hur hög bostadsräntan kommer att vara om fem år, som väl är viktigare eftersom ett bostadsköp oftast är en långsiktig investering, där räknar hushållen alltid med högre bostadsräntor än ett år framåt. Och resultatet av undersökningen har fått Pär Österholm att bli lite mindre oroad för de kraftigt stigande bostadspriserna.

– Jag är väl mindre orolig för att det ska bli en bostadsbubbla. Men sen är jag fortfarande orolig för hushållens höga skuldsättning. Den är ju påtaglig och det kan ju få stora konsekvenser i sig. Men man har inte jättestor anledning att tro bostadspriserna har stuckit iväg på grund av helt orimliga boränteförväntningar.

Hushållens svar på framtida bostadsräntor samlas in varje månad av Konjunkturinstitutet och redovisas i den så kallade Konjunkturbarometern men det här är första gången som det har studerats hur väl hushållens prognoser har slagit in.

Undersökningen visar också att när hushållen uttalar sig om hur hög bostadsräntan tros bli om ett år så skiljer sig svaren inte så mycket från den ränta som gäller vid den tidpunkt då frågan ställs, man plussar helt enkelt på några tiondelar på gällande ränta. Och det är inte så dumt tänkt, säger professor Pär Österholm. 

– För tittar man på hur boräntorna utvecklas så ser man att de är väldigt trögrörliga. Bolåneräntan om ett år kommer att vara ungefär lika hög som i dag, visar statistiken. Så ur den aspekten kan man säga att hushållen har bra koll, säger han.