Moderaterna vill prioritera kvotflyktingar och ompröva asylrätten

2:24 min

Sverige och EU bör gå över till att ta emot flyktingar godkända utanför Europa, så kallade kvotflyktingar, snarare än att låta människor komma hit och söka asyl, det föreslår moderaterna.

– Sverige och andra länder ska hjälpa människor som allra bäst behöver det, vi ska vara generösa. Men genom ett kvotflyktingsystem får vi ett mer rättvist system, att de som verkligen behöver komma till Sverige och Europa också gör det, säger Elisabeth Svantesson, Moderaternas arbetsmarknadspolitiska talesperson.

Vad hände när kvoten är fylld, vad gör man sen?

– Man ska kunna komma till Sverige på olika sätt och man måste såklart kunna anpassa kvotflyktingsystem till olika tider, hur det ser ut med krig och katastrofer och människor på flykt. Alldeles självklart så. Men i dag har vi ett system som inte fungerar, 2015 visade med all tydlighet just detta. Ska vi hjälpa människor som allra allra bäst behöver det och inte personer som är ekonomiska migranter så behöver EU gå mer mot ett kvotflyktingsystem, säger Svantesson.

Hösten 2015 flerdubblades antalet asylsökande i Sverige från mellan fem och tio tusen per månad till nästan fyrtio tusen. Situationen blev ohållbar, enligt regeringen, och tillfälliga lagar bromsade de tillresande.

Migrationsminister Heléne Fritzon, från Socialdemokraterna, välkomnar idén vad gäller att satsa på kvotflyktingsystemet, men avfärdar tanken på att samtidigt försvaga asylrätten. Heléne Fritzon vill inte se någon omförhandling av Genèvekonventionen.

– Genèvekonventionen tecknades på 50-talet och 145 länder har undertecknat den, den reglerar ju väldigt mycket av mänskliga rättigheter och förhållanden mellan länder, jag tror det skulle få väldigt stora konsekvenser om Sverige skulle driva att vi vill riva upp Genèvekonventionen, jag betraktar det som att det har de nog inte tänkt igenom, säger migrationsminister Heléne Fritzon.

Sedan tidigare vill också Sverigedemokraterna satsa på kvotflyktingar snarare än asylsökande.

På Moderaternas stämma i oktober ska Svantessons förslag tas upp och hon räds inte utmaningen att, på sikt, skriva om Genèvekonventionen.

– Jag tror att den diskussionen kommer komma, både i Europa och i övriga världen. Den här frågan lyfts ju också av Frankrike just nu, med kvotflyktingsystem. Vi menar att Sverige behöver vara drivande i den här diskussionen, sen vart det landar, det är alldeles för tidigt att säga. Men visionen om ett ökat kvotflyktingsystem måste stå i fokus.

Är det ett sätt att få färre flyktingar till Europa?

– Nej tvärtom, om fler länder finns med i ett kvotflyktingsystem och tar det ansvaret, så skulle inte det betyda att det kommer färre människor till Europa. Däremot skulle det betyda att vi verkligen hjälper rätt människor. Vi får ju konstatera att många som har kommit till Sverige nu får avslag på sina ansökningar, det betyder att väldigt många kommer till Sverige och Europa som inte har skyddsskäl. Det här skulle vara ett sätt att säkra att de som kommer verkligen har behov, säger Elisabeth Svantesson, Moderaterna.