Sälens och skarvens skador på fisket kartläggs

1:40 min

Nu ska sälens och skarvens inverkan på yrkesfisket i Östersjön kartläggas – och på Gotland ska en lokal kartläggning göras.

– Tänk om du kommer till jobbet varje dag och så är nittio procent av gårdagens arbete försvunnet, plus att datorn är trasig. Och så får du ändå bara betalt för det arbete du kan leverera. 

John Gambe är verksamhetsledare på Leader Gute, ett av många Leaderområden som medverkar i det internationella projektet. Liknelsen med den ständigt kraschande datorn berättas av en finsk fiskare som Leader Gute citerar i sin ansökan om stöd till projektet; ett samarbete mellan ett stort antal Leaderområden i både Sverige, Finland, Estland och Lettland. Från Öresund till Finska viken.

Projektets syfte är dels att kartlägga de ekonomiska konsekvenserna av säl och skarv, dels att ge en aktuell bild av hur yrkesfiskarna upplever situationen. 

– Och vi har valt att gå in med en lokal del i projektet också, för att säkerställa att den här kunskapen kommer Gotland och det gotländska fiskesamhället till del. 

Leader Gutes ansökan har godkänts av Jordbruksverket och ungefär hälften av budgetens 347 000 kronor kommer att gå till den lokala, gotländska delen av projektet, hälften till den gemensamma. 

Hur ska det här projektet bidra till att underlätta för det småskaliga fisket på Gotland? 

– Det ska framför allt bidra med ett kunskapsunderlag, att man vet hur situationen är. Vad just sälen bidrar med och vad skarven bidrar med och vilka lösningar som finns runtom i Östersjöregionen. Om det finns några bra sätt att hantera det så ska vi naturligtvis få hem den informationen och kunskapen till Gotland, säger John Gambe. 

Även tyska och danska Leaderområden har visat intresse för att vara med i projektet, som ska vara avslutat i december 2019.