Sverige har flest överklagade upphandlingar i EU

1:50 min

Sverige ligger högst inom EU när det gäller överklagade offentliga upphandlingar. Miljarder i skattepengar slösas bort, säger professor Christina Ramberg.

Christina Ramberg professor i civilrätt vid Stockholms universitet, säger att krånglet med offentliga upphandlingar i Sverige är ett stort slöseri med skattepengar, säger Christina Ramberg.

– Det blir dyrt för oss skattebetalare.

Omkring 8 procent av alla offentliga upphandlingar i Sverige överklagas. Det placerar Sverige högst på listan inom EU.

Pengarna skulle kunna användas på bättre sätt, säger Christina Ramberg.

– Kanske mer personal på dagis. Ja, då kan ju pengarna gå dit. Eller bättre löner till lärare. Ja, då kan pengarna gå dit, säger Christina Ramberg.

Varje år gör staten, landstingen och kommunerna offentliga upphandlingar för över 600 miljarder kronor. Det är ungefär en femtedel av Sveriges samlade ekonomi.

Och inte nog med att Sverige har flest överklagade offentliga upphandlingar inom EU. Antalet ökar dessutom snabbt.

Mellan 2015 och 2016 ökade de överklagade offentliga upphandlingarna med 40 procent till omkring 4 200 stycken.

Enligt Christina Ramberg finns det starka drivkrafter bakom de många överklagandena.

– Om jag är ett företag som har möjlighet att överklaga en upphandling och på så vis göra livet svårt för min konkurrent och dessutom kanske kunna tjäna en slant i skadestånd, då gör jag ju det.

– Och dessutom kan advokater tjäna på det eftersom de får betalt för att driva de här tvisterna, säger Christina Ramberg.

Nu vill regeringen ta reda på varför så många offentliga upphandlingar överklagas i Sverige.

Nyligen fick Upphandlingsmyndigheten regeringens uppdrag att göra en kartläggning.

Så här förklarar Johanna Elmstedt, projektledare på Upphandlingsmyndigheten, bakgrunden till uppdraget.

– Skälet är just att det inte finns någon samlad kartläggning eller analys av överprövningsmålen i domstol.

Så du har ingen aning om bakgrunden till att Sverige ligger i topp när det gäller överklaganden av upphandlingar?

– Nej och det har inte gjorts någon sådan analys. Och det är just det som vi tittar på just nu, säger Johanna Elmstedt.