Grafik: Plus och minus i regeringens budget

Regeringens budgetproposition presenterades idag, med satsningar på 43,8 miljarder kronor. Se vart pengarna ska gå och hur regeringen tänkt finansiera reformerna.

Samtliga siffror avser miljarder kronor, om inget annat anges.