Försvaret ska krävas på skadestånd

2:16 min

Uppsala Vatten ska kräva skadestånd från Försvarsmakten för att ämnet PFAS har spridits från den militära flygplatsen Ärna till Uppsalas dricksvatten.

Det handlar om kostnader på omkring 10 miljoner kronor varje år som Uppsala Vatten har haft för att rena dricksvattnet från PFAS.

– Vi kommer kräva att Försvarsmakten betalar för alla kostnader. För vi vet att det är de som är skyldiga till att ha förorenat dricksvattentäkten, säger Uppsala Vattens ordförande Maria Gardfjell.

Det var för fem år sen som ämnet PFAS upptäcktes i Uppsalas dricksvatten, dubbelt så mycket jämfört med Livsmedelsverkets rekomenderade gränsvärde.

Man vet inte säkert hur PFAS påverkar människor, men höga halter kan eventuellt påverka levern och immunförsvaret negativt.

Därför satte Uppsala Vatten in filter med aktivt kol för att rena allt dricksvatten från PFAS. Nu är halterna klart under Livsmedelsverkets rekommendation.

På ett möte som ska hållas i oktober kommer Uppsala Vatten kräva skadeståndet eftersom de menar att föroreningen kommer från brandskum som har sprutats ut på den militära flygplatsen Ärna i Uppsala.

Det är första gången det ställs krav om skadestånd för detta, och är inte något som Försvarsmakten har tagit ställning till än.

– Det kan vi rimligtvis inte ta ställning till eftersom vi ännu inte har fått en sån begäran, säger Folke Borgh, Försvarsmakten talesperson i PFAS-frågan.

Enligt Försvarsmakten har de stått för bara 10-15 procent av den PFAS som upptäcktes i dricksvattnet. Men Uppsala Vatten menar att Försvarsmakten står för den allra största delen av föroreningen.

Uppsala Vatten kräver också att Försvarsmakten ska rena grundvattnet från PFAS på flygplatsområdet Ärna så att det inte sprids vidare till dricksvattnet.

Men det är något som inte gjorts eftersom bra teknik inte finns enligt Folke Borgh:

– Problemet är att det än så länge inte finns någon väl fungerande teknik som är effektiv nog.

Men enligt Uppsala Vatten finns det tekniska lösningar på att rena grundvatten från PFAS som har prövats i USA:

– Oftast går det till så att man har en liten pumpstation, som tar upp vattnet som renas,  så släpper man tillbaks det, säger Maria Gardfjell.