Skummet i Hamre

Inget slut på tvisten om brandskummet i Hamre

1:34 min

Hudiksvalls kommun överklagar nu Mark- och miljödomstolens dom om att räddningstjänsten bär hela ansvaret för miljöföroreningarna efter branden i Hamre i januari 2015.

Tidigare i veckan kom Mark- och miljödomstolens dom i den uppmärksammade tvisten om vem som bär ansvaret för skumföroreningarna efter branden i Hamre utanför Hudiksvall för drygt två år sedan.

Där fastslogs att räddningstjänsten bär hela ansvaret, men nu har Hudiksvalls kommun valt att överklaga beslutet till mark och miljööverdomstolen.

Bengt Friberg är kommunchef i Hudiksvall:

– Vi tycker att de motiveringar som finns miljödomstolens beslut inte tillför ärendet något nytt. Det är ingen ny vinkling på det underlag som finns och vi står då fast vid den bedömning vi gör, säger Bengt Friberg.

Om det fastslås att kommunerna ska stå för saneringar i sådana här fall, skulle de då behöva budgetera för det?

– Det här ju ett ganska unikt fall. Det finns inget riktigt bra prejudikat att titta på och det är väl därför det är så intressant att lyfta det till miljööverdomstolen, säger Bengt Friberg, kommunchef i Hudiksvall.