Temat för Musikhjälpen 2017

Barn är inte till salu

Varje minut säljs fyra barn i sexhandeln världen över. En del barn som lever i fattigdom tvingas bidra till familjens försörjning och att sälja sin kropp kan ibland vara det enda alternativet.

Det är förbjudet att köpa, sälja eller delta i handel av människor. Ändå har människohandeln blivit en av världens största organiserade brottsliga verksamheter, där barns kroppar är en efterfrågad handelsvara. Sexhandeln med barn är en växande kriminell miljardindustri, där mörkertalen är enorma.

Många av de barn som far illa syns knappast i någon statistik. Två miljoner barn utnyttjas i sexhandeln varje år, men bara i Indien uppger FN att siffran är 1,2 miljoner, och organisationer är eniga om att fler barn är drabbade.

Att se barnen bakom siffrorna

Sexhandeln med barn har många olika ansikten. Det kan röra sig om flickor som tvingas leva instängda i bordeller under fruktansvärda förhållanden, förövare som beställer sexuella övergrepp på barn via nätet, pojkar som utnyttjas sexuellt av turister eller flickor som säljs av sina föräldrar i tron om att de ska få arbete, men som istället tvingas bli sexslavar hos rika familjer.

På grund av det stora tabut kring frågan kan handeln fortgå i det fördolda. Bristande lagstiftning gör det dessutom extra svårt att straffa förövarna. Ett barn som blir offer för sexhandel berövas en trygg uppväxt och upplever fysiska och psykiska trauman som ofta följer med dem hela livet.

– Musikhjälpen kommer i år att ta upp ett mycket svårt och tungt ämne, men genom att sprida kunskap om barnsexhandeln och se barnen bakom siffrorna kan vi bidra till en förändring, säger Per Byman, generalsekreterare för Radiohjälpen.

– Pengarna vi kommer samla in i december kan till exempel användas till att sprida information i förebyggande syfte, skapa säkra zoner för barn så att de inte hamnar i riskområden för att säljas och rehabilitering av de som lyckats ta sig ur sexhandeln.

Extra riskfyllda platser

På vissa platser är barn särskilt sårbara och löper större risk att dras in i sexhandeln, till exempel i spåren av ett krig eller en naturkatastrof.
Sexhandel med barn existerar över hela världen men vissa länder är hårdare drabbade.

I Nepal är problematiken med barnäktenskap stor, där nepalesiska flickor gifts bort i tidig ålder för att försörja familjen. En del nepalesiska barn förs även över gränsen till Indien för att säljas som sexslavar.

I spåren av naturkatastrofer och fattigdom har Filippinerna blivit epicenter för livestreamat övergreppsmaterial som produceras och sprids med hjälp av internet.

I Ghana har den ökade turismen gjort landet till ett av Afrikas mest populära resmål för resande förövare.

Bulgarien är ett av Europas mest utsatta länder för sexuell människohandel och romska barn är särskilt sårbara.

Vad kan Musikhjälpen göra?

Bidrag från Musikhjälpen kan gå till projekt som arbetar preventivt med att utbilda barn och unga i sina rättigheter, så kallade barnambassadörer, som sedan kan sprida kunskapen vidare till andra barn. De insamlade pengarna kan gå till rehabilitering av barn som lyckats ta sig ur sexhandeln; till exempel till praktiska saker som ett kit med kläder och hygienartiklar efter att ett barn blivit räddat, eller till en medicinsk undersökning och psykologhjälp. Organisationer jobbar också med att lära ut varningssignaler till föräldrar i riskzonen.

Det är viktigt att barn som räddats snabbt får en chans att komma in i samhället igen genom att få börja skolan. Alla barns rätt till skolgång har tidigare vart teman i Musikhjälpen.

För att engagera Sveriges skolungdomar ger Musikhjälpen i samarbete med UR dessutom ut ett omfattande utbildningsmaterial på årets tema, som du hittar här nedanför.