Farliga ämnen ska kartläggas av Kemikalieinspektionen

1:45 min

Tamponger, kläder och kammar. Hormonstörande ämnen och andra farliga kemikalier kan finnas i mycket i vår vardag. Nu ska Kemikalieinspektionen kartlägga farliga ämnen i vanliga produkter.

– Att det förekommer farliga ämnen i en del produkter det vet vi. Men exakt var de förekommer, det är det vi hoppas att det här uppdraget ska kasta ljus över, säger Erik Gravenfors, utredare på Kemikalieinspektionen.

– Det är inte de enskilda kemikalierna i enskilda produkter som i sig utgör skadlighet, utan det är den sammantagna exponeringen från alla skadliga ämnen som vi är oroliga för och som på sikt kan orsaka cancer och infertilitet, säger han.

Farliga ämnen finns i varje hem. De kan finnas i allt från kläder till möbler, kammar och pilatesbollar och kan till exempel vara hormonstörande eller påverka möjligheten att få barn. Två sådana kända ämnen är ftalater och bly, men det kan finnas fler som i dag är okända.

Kemikalieinspektionen ska nu kartlägga farliga ämnen i vanliga material som konsumenter ofta utsätts för och som i dag inte regleras i lagstiftningen. Myndigheten kommer bland annat undersöka innehållet i gummi, silikon och papper. Ett särskilt prioriterat område som ska granskas är produkter som bindor, tamponger och menskoppar.

– Genom att intimhygienprodukterna är så nära kroppen i kontakt med slemhinnor så är det absolut viktigt att veta vad de innehåller, säger Erik Gravenfors.

Regeringen har tillsatt 20 miljoner kronor till kartläggningen som kommer löpa under fyra år. Nu hoppas Erik Gravenfors att den ska ge Kemikalieinspektionen större kunskap om både kända och okända farliga kemikalier och var de finns – kunskap som både myndigheten själv och företagen kan ha nytta av.

– Vi behöver den dels för vår egen del för att kunna prioritera vårt arbete, men vi tror också att företagen där ute kan ha nytta av den här kunskapen för att kunna göra bättre produktval, säger han.