Är vattentoan på väg bort?

8:56 min

Flera snöfattiga vintrar har sänkt grundvattennivåerna och lett till vattenbrist på många håll. Det reser frågan om vattentoans framtid.

 Vi har vant oss vid att vatten är en obegränsad tillgång, men de senaste årens vattenbrist har tvingat många att spara. 

Det väcker frågor om hur klokt det är att var och en av oss dagligen spolar ut mellan 30 och 50 liter rent dricksvatten i våra toaletter. Har vattentoan alls någon framtid och vad kan vara ett alternativ?