Impotens vanlig komplikation efter prostataoperation

2:21 min

Många operationer som görs i samband med prostatacancer leder till komplikationer. 20 procent av patienterna blir urininkontinenta och 50 procent impotenta.

En förklaring kan vara att det görs för få operationer, att kirurger helt enkelt inte har tillräcklig rutin för att göra de här svåra ingreppen.

Pär Stattin är ordförande för det nationella prostatacancerregistret och han har sammanställt statistik om antalet operationer per kirurg och år.

– Vi såg att det att det var ett förvånansvärt stort antal av de här operationerna som utfördes av operatörer som bara gjorde mellan fem och tio av det här komplicerade ingreppet per år, säger Pär Stattin.

Enligt det nationella vårdprogrammet för prostatacancer och Socialstyrelsens rekommendationer ska en kirurg göra minst 25 prostatacanceroperationer per år för att vara tillräckligt erfaren.

Pär Stattin är också urolog och överläkare på akademiska sjukhuset i Uppsala. Den statistik han nyligen redovisade i Läkartidningen visar att bara tio procent av de som opererade prostatacancer med öppen teknik och 50 procent av de som opererade med robotteknik nådde upp till Socialstyrelsens rekommendationer.

Och med kirurger utan tillräcklig erfarenhet finns risken att de skadar omkringliggande nerver menar han.

– Ja då ökar man risken att man får urininkontinens och impotens efter operationen.

Klas Göran Gravander drabbades av prostatacancer för två år sedan. Han är själv läkare och han säger att att han inte litar på läkare i Sverige som gör för få operationer per år. Därför åkte han till Tyskland för vård.

– Jag litar inte fullt ut på en kirurg i Sverige på samma sätt som jag litade på kirurgen i Tyskland. Jag tyckte att eftersom jag fortfarande är yrkesverksam så ville jag inte gå runt på jobbet med blöja. Inkontinens och impotens är ju något som inte imponerar på omgivningen.

En orsak till att kirurger gör så få operationer per år är att många landsting, de senaste åren, har köpt in maskiner för robotkirurgi. Det gör att operationerna sprids ut och utförs på fler mindre orter i landet.

Pär Stattin är mycket kritisk till den här utvecklingen. Han vill hellre se några få regionala center där bara de mest erfarna kirurgerna får operera prostatacancer.

– Volym är relaterat till kvalitet. Gör du då ett fåtal ingrepp, och det blir det ju med nödvändighet om du sprider ut de här operationerna över alla sjukhus i landet. Så det är inte lyckligt med decentralisering av den här typen av kirurgi, säger han.

Ett längre reportage om det här hör du i Studio Ett senare i dag