Mycket regn räddar grundvattnet

1:21 min

Efter de senaste veckornas ihärdiga regnande är grundvattennivåerna nästan tillbaka till det normala igen.

Även i större vattenmagasin ser det nu mycket bättre ut än tidigare, säger Bo Thunholm som är hydrogeolog på Sveriges geologiska undersökning.

– I de små grundvattenmagasinen, som motsvarar de som har egna brunnar, ser det nu helt normalt ut. I de större magasinen i de stora rullstensåsarna så går det lite långsammare, men även där kan vi se en tydlig lindring av situationen, säger han.

Dunstar
På sommaren brukar normala nederbördsmängder dunsta av och tas upp av växterna, men kommer det betydligt mer nederbörd än normalt så kan grundvattnet stiga.

Bo Thunholm menar att det är för tidigt att säga om lägre grundvattennivåer kommer att drabba oss oftare på grund av klimatförändringar. I stället kan det röra sig om naturliga variationer i hur mycket det regnar, vilket ledde till låga nivåer under perioder på både 70- och 90-talet också.

Liten risk
Bo Thunholm ser risken för att grundvattennivåerna ska bli låga snart igen som små.

– Det kan sannolikt handla om i så fall flera månader innan man kan få en försämring av grundvattennivåerna igen.