Skåne

Lång väntan för att få könsidentitet utredd i Skåne

5:25 min

Väntetiden till att få göra en könsidentitetsutredning i Region Skåne har vuxit det senaste året och är nu uppe i 17 månader, trots att styrande politiker inför i år lovade mer resurser för att korta köerna.

Johanna, som är i 30-årsåldern, är en av dem som sökt hjälp.

- Jag är i det stadiet att jag väntar. Jag väntar på diagnos, vilket då innebär att jag får recept på hormoner, jag får ansöka om byte av juridiskt kön och jag får ansöka om könskorrigerande operation. Innan diagnos finns det väldigt lite hjälp att få, säger hon.

För hur lång tid sedan kontaktade du vården?

- Det är 27 månader sedan som jag först kontaktade en psykiater som skickade remiss till utredningen.

Johanna fick efter remissen vänta 15 månader på sitt första möte med en läkare på könsidentitetsmottagningen i Lund, som tar emot patienter från hela Skåne. Sedan dess har hon träffat en kurator några gånger, och det senaste mötet var för ett år sedan. Hon mådde väldigt dåligt, när hon sökte hjälp.

- Efter ett halvår utan att det hade hänt någonting, så kände jag att jag inte kunde vänta längre. Jag var tvungen att lösa det själv. Sedan dess har jag själv kommit ut, bytt namn, börjat med hormoner utan recept från en svensk läkare. Jag har egentligen gjort allt som jag behövde göra. Nu väntar jag på de delar som man endast kan få vid en diagnos, säger Johanna.

Väntetiden till könsidentitetsmottagningen i Lund, som tar emot patienter från hela Skåne, är nu 17 månader. I slutet av förra året var väntetiden runt 14 månader.

Fram till sista augusti i år har mottagningen fått in 109 remisser, jämfört med 85 remisser under hela förra året. Det ökade inflödet och brist på personal gör att patienterna får vänta allt längre på hjälp.

Det är ett jättestort problem. Det är ett stort lidande för de allra flesta patienterna, vilket gör att de kan utveckla en depression eller ångestsjukdom, och situationen kan bli riktigt allvarlig, till och med att de kan bli självmordsbenägna.

För ett år sedan visade en rundringning som Sveriges Radio gjort att väntetiden till mottagningen i Lund var den längsta i landet, och sedan dess har den alltså vuxit ytterligare. Då lovade regionrådet Anders Åkesson (MP), som ansvarar för psykiatrin, att det skulle bli bättre.

Detta är ett av de politiskt prioriterade områdena i budgeten inför 2017. Det är inte rimligt att vi har den typen av köer i Skåne.

Resultatet blev en miljon kronor extra i år som könsidentitetsmottagningen fick dela med barn- och ungdomspsykiatrins verksamhet. Enligt Eva-Lena Brönmark, verksamhetschef för vuxenpsykiatrin i Lund, var det långtifrån tillräckligt.

- Nej, för några år sedan lade vi fram en tydlig plan och ett äskande, och då var det närmare tre miljoner, och då räknar vi inte med den ökningen av söktryck som skett, säger hon.

De pengar man fick har använts till att den befintliga personalen jobbar extra för att kön åtminstone inte ska växa. Verksamheten hade behövt anställa en psykolog, kurator, sjuksköterska och specialistläkare och behöver dessutom nya lokaler, eftersom det saknas plats i psykiatrihuset. Eva-Lena Brönmark är besviken på den uteblivna satsningen.

- Vi har under många år från politikens sida blivit lovade att vi skulle satsa på den här verksamheten, eftersom den här trenden med det ökade söktrycket gäller ju inte bara i Skåne utan även nationellt och internationellt. Men i och med att vi inte får budget för det här, så har vi inte kunnat starta en större verksamhet, som vi skulle behöva, säger hon.

Den långa väntan kan leda till att patienter på egen hand försöker skynda på processen, som till exempel att beställa hormoner på nätet som Johanna. Enligt läkaren Attila Fazekas är det inte helt oproblematiskt.

- Man kan absolut förstå att någon gör på det här sättet, utifrån väntetiden, frustrationen att man vill ha en förändring. Samtidigt är det inte helt ofarligt medicinskt att ta så pass potenta preparat som hormonpreparat på eget bevåg. Det ska helst vara så att man kontrollerar olika värden, så att risken med behandlingen är så pass låg som möjligt, säger han.

För mig kände jag att jag inte hade så mycket val. Det är svårt att beskriva känslan, när du själv producerar testosteron som känns som ett gift i din kropp som förhindrar dig att se ut som du känner att du borde se ut. Varje dag som jag väntade var tortyr.

Hon är kritisk mot de långa köerna i Region Skåne som drabbar en redan utsatt grupp.

- Det är svårt att säga vilka skadliga effekter det redan har haft. Speciellt för ungdomar som inte får hjälp, som sitter i köer i ett och ett halvt år och inte får några svar och inte får prata med någon. Det är omänskligt.