Skåne

Regionrådet missnöjd med köer till könsidentitetsutredning

4:02 min

Många i kön mår dåligt men Anders Åkesson, miljöpartistiskt regionråd med ansvar för psykiatrin, har inga besked att ge. Han medger att de långa väntetiderna är orimliga.

Väntetiden till könsidentitetsmottagningen i Lund, som tar emot patienter för utredning från hela Skåne, har vuxit från 14 månader i slutet av förra året till 17 månader.

Att köerna ökar tyder på att fler vågar söka sig till mottagningen, men orsakerna är samtidigt en sjukskriven läkare och regionens tuffa ekonomiska läge, menar Anders Åkesson (mp).

– Vi borde bli bättre på att remittera ut och få undersökningar och behandlingar på andra håll i Sverige, säger Åkesson.  

Att skicka personer ut i landet för könsidentifiering är en avvägning, när det i en sådan situation kan behövas stöd av närstående på hemmaplan och upplevas ensamt att åka iväg själv.  

Region Skåne kommer att ta bort åldersgränsen och personer under 16 år får möjlighet till utredning efter årsskiftet. Inget som förvärrar situationen tror Åkesson.  

 – Jag är övertygad om att barn- och ungdomspsykiatrin kommer att klara kön, att den till och med blir kortare. Är man så ung och söker tycker jag att det är viktigt att man omhändetas och får den hjälp man är berättigad till.  

Ambitionen är att detta område ska få resuser, förhoppningsvis 3-5 miljoner initialt nästa år, men, säger Åkesson, det är en ren uppskattning som jag måste säkerställa.