Oenighet om var canceroperationer görs bäst

2:23 min

Trots att landstingen enats om att centralisera vården av äggstockscancer blir många kvinnor ändå opererade av kirurger med kortare vana än rekommenderat.

Kvinnor med äggstockscancer, överlever längre om kirurgen har lång erfarenhet. Det visar flera vetenskapliga studier.

Men trots att alla svenska landsting enats om att centralisera vården blir många kvinnor ändå opererade av kirurger med kortare vana än rekommenderat.

I Kronoberg och Blekinge skickas inga patienter till universitetssjukhus, och det är allvarligt, enligt Barbro Sjölander som är ordförande för Nätverket mot gynekologisk cancer.

– Det var faktiskt så att 2015 var det 725 kvinnor som fick det och 562 som dog, säger Barbro Sjölander.

– Det är en väldigt dödlig sjukdom, och därför är det jätteviktigt att man blir opererad av en tränad kirurg med många operationer bakom sig och ett team runt sig, säger hon.

Förra året enades landsting och regioner om att centralisera operationerna av avancerad äggstockscancer till sex sjukhus i landet. Men i dag, ett år senare, visar det sig att region Kronoberg och landstinget i Blekinge trots det ändå inte skickar sina patienter till någon av universitetsklinikerna, utan opererar i Karlskrona.

Mef Nilbert är chef för regionalt cancercentrum syd, förklarar varför man inte följer avtalet i Kronoberg och Blekinge.

– Jag skulle säga att de går med på det, de har ju skrivit under på de här avtalen, sedan har det tagit lång tid att få det här sjösatt. Men jag tror man måste se till patienterna. Kvinnor med spridd äggstockscancer ska opereras på klinik med hög volym, det vet vi både från svenska och utländska data, säger hon.

Men i Karlskrona vill läkarna behålla sina operationer och hänvisar till att vården blir bättre med en sammanhållen vårdkedja.

– Vi har ju bättre resultat än vad många enheter som har centraliserat den här verksamheten har idag. Så att vi vill absolut erbjuda patienterna det allra bästa och det tycker vi att vi gör, framhåller Ralph Harlid, planeringsdirektör.

Enligt Ralph Harlid har Blekingelandstinget ännu inte skickat någon av sina patienter till universitetsklinikerna för operation och det bekymrar Barbro Sjölander vid Nätverket mot gynekologisk cancer.

– Vi kan bara fortsätta försöka påverka, och man blir ju otroligt ledsen när man ser det här och vet.

– De här kvinnorna skulle egentligen fråga sin kirurg hur många har du opererat i år? Och har hen opererat mindre än 30 så skulle man begära att få komma till närmaste universitetssjukhus. Men vem orkar med det när man är dödligt sjuk?