Nytt program ska ge hela landet musik

2:43 min

Riksorganisationen Musikarrangörer i samverkan, Mais, presenterar idag ett trepunktsprogram för hur musik av alla de slag ska kunna nå alla landsändar.

Nationella turnéstrukturer är något som det fria musiklivet har saknat sedan Rikskonserter lades ner för snart sju år sedan, men "sådana är viktiga, för Sverige är ett stort land", säger projektets ena koordinator Eva Omagbemi:

- Alltså om man tänker storstadsregionerna - det är ju de som har det största och bredaste utbudet, medan de som bor mer i glesort inte har så stort utbud att välja bland.

Det gäller inte minst regionerna i norr, forsätter Omagbemi:

- Det blir för kostsamt att bjuda in en grupp från Stockholm eller Skåne eller någon annanstans ifrån.

Mais har fått fyra miljoner kronor från Statens musikverk för att utveckla nya turnéstrukturer, och nu arbetar två koordinatorer med projektet som kallas "Samspel". Det är alltså dels Eva Omagbemi som är producent på folk- och världsmusikscenen Mix musik i Malmö, dels Peter Pontvik som är konstnärlig ledare för tidig musik-festivalen Stockholm early music festival.

Att de arbetar med att få fram inte bara en utan flera turnéstrukturer beror på att det grovt sett finns två typer av arrangörer.

- Den ena arrangören är den som gärna vill bestämma själv, och så finns det de som gärna vill ha en katalog eller någonting att välja - "jamen de där vill jag gärna boka".

Nu lanserar de ett program i tre punkter för att mer musik ska nå fler.

Den första är en digital plattform som rullas ut i oktober, och där ska arrangörer kunna kommunicera direkt med varandra

- Man ska kunna föreslå artister - "den här artisten vill jag bjuda in, är det någon mer som är intresserad" - man kan tillsammans bygga en turné.

Den andra punkten är en operativ funktion som består av människor med stora kunskaper inom sina genrer, som ska hålla igång plattformen och vara som spindlar i nätet.

- Det vill säga ha kommunikation med arrangörer och producenter men även med musiker och se till att det liksom är ruljans inne i det här.

Den tredje punkten är en modell som de ska testa i höst, där minst tre regioner* som inte är grannar med varandra ska samarbeta om ett par turnéer med två olika grupper:

- Den ena är Operabyrån och den andra är Göran Månsson & vänner, säger Omagbemi.

Genom de nya turnéstrukturerna ska alltså fler vara med och dela på kostnaderna, men Samspelprojektet hoppas också på en offentligt finansierad subvention.

- Vi tycker ju att staten ska stå för den subventionen, säger Eva Omagbemi.

* De regioner som kommer att delta i turnémodellen under punkt tre är Norrbotten, Västernorrland, Jämtland, Gävleborg och Västmanland.