Starkare cybersäkerhetsmyndighet ska skydda EU

1:47 min

En utökad roll för EU:s cybersäkerhetsmyndighet och en säkerhetsmärkning på produkter ska skydda unionen mot it-hot.

EU-kommissionen föreslår att bygga upp en stark cybersäkerhetsmyndighet. Det är en av flera åtgärder som ska stärka unionens skydd mot it-attacker. Det sade EU-kommissionären Andrus Ansip i dag på en presskonferens. 

– Vi arbetar med skillnader mellan EU-ländernas cyberberedskap och de nationella myndigheterna bör arbeta tillsammans mer och utbyta information, säger Andrus Ansip. 

Det ska underlättas med hjälp av en starkare cybersäkerhetsmyndighet som skapas genom att bygga vidare på ENISA, EU:s byrå för nät- och informationssäkerhet. Den har i dag begränsad budget och mandat. 

Myndigheten ska arbeta med forskning, förbättra kompetensen inom it-säkerhet och att ta fram praxis för hur medlemsländerna ska kunna möta och tackla hot på nätet. Varje år ska det ske gränsöverskridande övningar i it-säkerhet. 

Myndigheten ska också ta fram en så kallad cybersäkerhetscertifiering. Den skulle användas inom områden som transport och energi men också för konsumentprodukter, ett exempel som nämns är uppkopplade bilar. 

Tanken är att certifieringen skulle borga för att produkter är säkra enligt en standard som ser likadan ut i hela EU. 

Fredrik Blix, doktor i informationssäkerhet vid Stockholms universitet, ser positivt på förslaget. En certifiering som sker centralt i EU sparar pengar istället för att varje land behöver granska produkterna. Många av hoten är i dag  internationella så där behövs samordning, säger han. 

Därför är det viktigt att Sverige tar del av det som erbjuds, säger Fredrik Blix. 

– Det viktigaste för svensk del är att vi drar nytta av det eventuellt breddade mandat som den här europeiska myndigheten får. Vi kan ta del av deras lösningar, policys och certifieringsscheman, säger Fredrik Blix.  

Ett annat område som EU-kommissionen vill se åtgärder på är polisens möjlighet att utreda och motverka brott på nätet. Nya regler ska ge liknande straffskala på nätrelaterade brott och det ska bli lättare för poliser i olika länder att utbyta bevismaterial.