Sverige ökar biståndet till familjeplanering

1:36 min

Sverige ökar biståndet till familjeplanering och sexualupplysning. Enligt regeringen blir det särskilt viktigt efter att USA dragit ner på det stödet.

Bistånds- och klimatminister Isabella Lövin menar att USA:s beslut att frysa biståndet till sexuell och reproduktiv hälsa leder till att andra länder, som Sverige, behöver se över sin andel. Hon är kritisk till USA:s agerande: 

– Det är ju väldigt allvarligt, eftersom vi vet att mer än 200 miljoner kvinnor i de fattigaste länderna i dag saknar tillgång till preventivmedel, att väldigt, väldigt många får barn innan de fyller 18 år, och flickor tvingas in i barnäktenskap, säger Lövin till Ekots korrespondent Fernando Arias vid FN:s generalförsamlings möte i New York.

– Sexuell hälsa och reproduktiv hälsa och rättigheter är en möjlighet för världen att också ta sig ur fattigdom. Flickor får möjlighet fortsätta gå i skolan får bestämma över sin egen kropp. Det är naturligtvis väldigt allvarligt att beröva de flickorna den möjligheten, fortsätter Isabella Lövin.

Sverige ska öka biståndet till FN -organ och andra organisationer som arbetar med familjeplanering och till länder som Sverige har bilaterala avtal med. Av årets svenska biståndsbudget går 8 procent till familjeplanering, en andel som Isabella Lövin vill öka i framtiden:

– För det första analyserar vi nu vilka organisationer det är som får mindre bidrag för att USA dragit tillbaka sitt stöd. Vi ser om Sverige kan gå in och stötta och öka vårt bidrag.

– Sedan är det viktigt att vi stöttar de länder som lyssnar på signalerna från USA och kanske ställer om sitt hälsoarbete till att ta bort den här typen av hälsoservice till flickor och kvinnor, för att man är rädd att inte få ett politiskt stöd från USA.

– Vi ska jobba tillsammans med likasinnade för att visa att vi är pålitliga partners, vi kommer att fortsätta vår finansiering och vi ser över och ökar vårt stöd till sexuell och reproduktiv hälsa, avslutar Isabella Lövin.