Malmö

Regeringen satsar på demokratimuseum i Malmö

3:54 min

Regeringen avsätter fem miljoner kronor för att möjliggöra en fördjupad förstudie och försöksverksamhet till ett migrations- och demokratimuseum i Malmö.

– Det är jätteroligt att vi får möjlighet att fördjupa förstudien när det gäller finansiering och huvudmannaskap och att vi får möjlighet att dra igång en försöksverksamhet, säger Elisabeth Lundgren, kulturchef, Malmö stad.

Fem miljoner räcker ju inte till ett nytt museum, vad kan ni göra för pengarna?

– Det är ju ett statligt museum i Malmö men vi har inte rett ut alla förutsättningarna och finansieringen. Det kan vi göra nu, säger Elisabeth Lundgren.

Vad skulle ett helt museum kosta?

– Att starta ett nytt museum kan kosta 40-50 miljoner med byggnad och allt.

David Richter