Ingen jobbar aktivt med att locka evenemang till arenan

2:37 min

Under hösten står arbetet med att locka fler evenemang utöver idrotten till arenan i Visby i princip still trots att det skulle kunna öka hyresintäkterna.

– Det är väldigt sorgligt tycker jag för den här arenan är bara två år så det är viktigt att den utnyttjas så mycket som möjligt, säger Malin Hammarén, evenemangslots på regionens dotterbolag Inspiration Gotland.

Hon ser inte att det idag finns någon som jobbar aktivt för att få in konserter och andra evenemang till arenan och som evenemangslots säger Malin Hammarén att det inte heller ligger i hennes uppdrag.

Utöver idrotten har det hittills inte varit så många andra evenemang i arenan sedan den invigdes för två år sedan. Och just nu är arbetet med att marknadsföra arenahallen mot till exempel eventbolag och konsertarrangörer pausat. Kultur- och fritidsförvaltningen håller på att läggas ner och även på regionens dotterbolag Inspiration Gotland ska arbetet omorganiseras.

Malin Hammarén har sedan hon tillträdde i februari bara varit med kultur- och fritidsförvaltningen på en enda visning av hallen, för ett stort nationellt eventbolag som vill arrangera en konsert i "Lena PH- och Orupgenren". Men de har inte hört av sig igen.

Om man vill boka arenan uppmanas man på hemsidan att mejla bokningsfunktionen på kultur- och fritidsförvaltningen eller ringa dit. Det finns inget namn på någon ansvarig och numret är öppet två timmar på vardagar.

– Där ser jag en stor förbättringsåtgärd. Jag tycker att det ska finnas en person med mejladress och telefonnummer. En person man ska kunna nå på arbetstid. Det finns ju många andra hallar i Sverige som vi konkurrerar med, säger Malin Hammarén.

– Den här arenan säljer inte sig själv. Någon måste arbeta aktivt med marknadsföring så att det blir en levande arena och att det inte faller mellan stolarna.