Norrköping

Arbetets museum föreslås få 2,5 miljoner extra för fortsatt stöd

2:33 min

Arbetets museum i Norrköping är en av vinnarna i höstbudgeten som presenteras idag. Museet föreslås få 2,5 miljoner kronor extra om året, för fortsatt stöd till landets alla arbetslivsmuseer.

2013 startade Arbetets museum Kunskapscentrum för arbetslivsmuseer, en satsning på kursverksamhet och annan fortbildning för landets ca 1 500 arbetslivsmuseer. Satsningen finansierades genom ett statligt bidrag på 1 miljon kronor årligen från 2014 till 2016.

– Det här betyder massor för oss. Det ökade anslaget kommer att kunna användas till kurser, seminarier, och nätverk för frivilliga inom arbetslivsmuseirörelsen, samt marknadsföring av arbetslivsmuseer genom gemensamma projekt och utställningar, säger Niklas Cserhalm, museidirektör på Arbetets museum.