Brett politiskt stöd för folkomröstning om kurdisk självständighet

2:15 min

På måndag folkomröstar kurderna i norra Irak om självständighet. Omröstningen är omdiskuterad internationellt, men i Sverige finns ett brett politiskt stöd för den.

– Vi är för att det kurdiska folket ska få avgöra sin egen framtid. Men det måste ske under ordnade, lagliga former, säger Kenneth G Forslund som är utrikespolitisk talesperson för Socialdemokraterna.

Han tycker att kurderna har en självklar rätt att folkomrösta om självständighet, även om han anser att tidpunkten kunde vara bättre vald.

Ekot har frågat de åtta riksdagspartierna om hur de ser på måndagens folkomröstning om självständighet i de kurdstyrda delarna i norra Irak.

Centern har inte velat lämna svar ännu. Men övriga partier uttrycker – i olika grad – stöd för kurdernas rätt att hålla folkomröstningen. Sverigedemokraterna, Liberalerna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet gör det utan förbehåll.

– Vi är positiva till folkomröstningen och tycker det är otroligt spännande att se hur den ska genomföras nu, säger Birgitta Ohlsson, som är Liberalernas utrikespolitiska talesperson.

Även Kristdemokraterna uttrycker förståelse för kurdernas vilja till självbestämmande, medan Moderaterna svarar att kurderna visserligen har laglig rätt att folkomrösta, men man ser samtidigt stora risker med att hålla folkomröstningen nu.

– Vi är rädda för att en folkomröstning just nu riskerar att spä på osäkerhet och risk för våld och ökad konfliktnivå i en redan väldigt instabil region, säger moderaternas utrikespolitiska talesperson Karin Enström.

Internationellt har den kurdiska folkomröstningen rört upp mycket känslor. Iraks centralregering är mycket negativ. Även USA och stora EU-länder som Tyskland, Storbritannien och Frankrike motsätter sig folkomröstningen, och regionala stormakter som Turkiet och Iran, båda med stora kurdiska minoriteter, har hotat med konsekvenser om folkomröstningen genomförs.

Flera av partierna betonar hur viktigt det är att nå samförstånd med centralregeringen i Bagdad. Men att Iran och Turkiet reagerat så kraftigt, det tycker inte Vänsterpartiets ledare Jonas Sjöstedt ska få spela en avgörande roll.

– Man kan inte låta en diktatur som Iran, eller ett auktoritärt styre som Turkiet som förtrycker sina kurder väldigt hårt, diktera villkoren för Kurdistans framtid. Det är befolkningen som bor här som måste ha ett avgörande inflytande över sin egen framtid, säger Jonas Sjöstedt.