Brå: Få våldtäkter har klarats upp 2017

1:32 min

Bara åtta procent av polisens våldtäktsfall har lett till åtal, visar en halvårsrapport från Brå. Det är en försämring från föregående år.

Hittills har bara åtta procent av de våldtäkter som har handlagts av polis, åklagare och andra myndigheter under det första halvåret 2017, klarats upp. Det visar ny statistik från Brottsförebyggande rådet (Brå)

Andelen personuppklarade brott, att en misstänkt kopplas till brottet, minskar överlag jämfört med samma period under tidigare år. När det gäller just våldtäkter sjönk de personuppklarade brotten till 302. Detta att jämföra med förra året, då siffran var 354. Året dessförinnan, 2015, räknades 375 fall som personuppklarade brott. Därmed har andelen uppklarade våldtäktsbrott gått från 13 procent under det första halvåret 2015 till 8 procent för motsvarande period i år.

En förklaring till nedgången i statistiken är att fler våldtäkter anmäls.  Siffran över handlagda ärenden för de sex första månaderna i år är 4 004 våldtäkter. Motsvarande siffra för samma period förra året var 3 047.

Rikspolischefen Dan Eliasson påpekar att polisen lämnat över fler färdigutredda brott till åklagare.

– Vi har fler pågående utredningar än tidigare, säger Dan Eliasson.

Dan Eliasson tycker att polisen behöver resurser.

– Vi måste ägna större resurser åt sexualbrotten, säger han.

Den tidigare sexualbrottsutredaren Nina Rung instämmer men ser en mer specifik lösning på problemet.

– Man måste förstå att det är komplexa brott och det kräver utredare som bara jobbar med sexualbrott, säger hon.