Förälder: Budgeten glömmer bort de funktionsnedsatta

3:16 min

Under onsdagen presenterade regeringen höstbudgeten. Nu höjs kritiska röster som menar att regeringen helt glömt bort de funktionsnedsatta i sin satsning.

Under onsdagen presenterade regeringen en budget med flera förslag på större satsningar inom olika områden. Man sa bland annat att regeringen i och med det här satsar på alla människor. Ett förslag gäller att höja barn- och studiebidragen med två hundra kronor i månaden per barn. 

Socialdemokraterna har fått många glada reaktioner på den här budgeten, men den har också fått en hel del kraftig kritik från flera håll, bland annat från företrädare för och anhöriga till funktionsnedsatta.

För samtidigt som regeringen presenterade reformer för 40 miljarder beräknas staten spara mer än 7 miljarder inom personlig assistans jämfört med anslagna medel under 2016 och 2017. En av de som reagerat är falkenbergaren Merja Paloposki, som är mamma till multihandikappade 24-årige Tim.

 – Jag reagerar mest på att de skriver på sin Facebooksida att alla svenskar ska få ta del av att Sveriges ekonomi är stark. Men de har glömt en liten men viktig grupp människor och det är de funktionshindrade.

Räknas inte de funktionshindrade till alla? Det retar mig väldigt mycket, de glöms bort hela tiden. 

– De tar bort personlig assistans på löpande band nu. Förut fick två av tio avslag på sin ansökan om personlig assistans, men nu är det två av tio som får det beviljat. Det rimmar illa med deras budget och vad de lovat, säger Merja Paloposki och fortsätter:

– Jag tycker framför allt att det är en lag som ska ge alla funktionshindrade en möjlighet att leva som alla andra. Men nu har de valt att dra in den insatsen för de flesta, så de följer inte lagen som ska ge människor lika värde, och lika möjligheter. Jag tycker det är skrämmande.

Vad tycker du de borde satsa på?

– Återinför rätten för de funktionshindrade med personlig assistans. Låt den lagen bli som den var ämnad att vara. Alla människor ska ha lika värde och rätt att leva som vanligt.