Landström till färjetrafiken försenas

1:46 min

Region Gotland har ansökt om dispens från kravet att Destination Gotlands färjor ska kunna anslutas till el från land senast första februari 2018.

– Vi hinner inte bygga den här anläggningen, så vi har begärt en förlängning med ett år, berättar Region Gotlands hamnchef Mats Eriksson. 

När Destination Gotlands färjor ligger i hamn, producerar de sin egen el med hjälp av dieseldrivna motorer som står och går ombord. Motorer som förutom buller även släpper ifrån sig kväveoxid, svaveldioxid och växthusgasen koldioxid.

Men enligt villkoren för Visby hamn, som mark- och miljödomstolen slagit fast, ska färjorna, senast den första februari 2018, kunna anslutas till el från land. Varför Region Gotland har upphandlat en entreprenör som ska göra stora delar av de omfattande elinstallationer som krävs för detta. En upphandling som har överklagats. 

– Så därför ligger vi i en process just nu kring det här, säger Mats Eriksson som fortsätter: 

– Vi hade hoppats på ett avgörande från domstolen redan i våras, men när vi inte har fått det, och vi inte vet när man tänker leverera sin dom, så har vi beslutat att vi tillskriver mark- och miljödomstolen och talar om att vi inte klarar av att uppfylla villkoret i miljödomen. 

Att upphandlingar överklagas är inte särskilt ovanligt men Mats Eriksson menar inte att regionen har varit ute för sent med sin upphandling. 

– Vi har redan haft en upphandling tidigare som fick avbrytas. 

Den gången fick regionen inte in några godkända anbud, varför processen fick göras om. Och det är denna andra upphandling som nu har överklagats. 

– Vi har haft med oss så mycket tid att vi har hunnit göra ett varv till, så att säga. Men mer finns det inte med i tidsplanen och det är inte rimligt att ha mer tid i en sån här upphandling, säger Mats Eriksson.