Läkare skriver falska sjukintyg till patienter

3:42 min

Personer med sjukdomen ME/CFS har ofta svårt att få ekonomiskt stöd från försäkringskassan. Nu berättar flera om hur läkare skrivit falska sjukintyg för att hjälpa patienterna.

Madeleine lever med den neurologiska sjukdomen ME/CFS som för den som drabbas innebär symptom som återkommande värk i kropp och leder, extrem energibrist och koncentrationssvårigheter. För Madeleine har det förändrat livet totalt.

– Att laga mat är en stor aktivitet. Diska är en aktivitet och duscha en annan. Jag klarar inte av att jobba längre och träffar vänner någon gång per år, säger hon. 

ME/CFS är en svårdiagnostiserad sjukdom och många av patienterna har fått sin diagnos vid någon av de få specialistmottagningar som behandlar sjukdomen. Carl - Gerhard Gottfries är professor i psykiatri och startade Sveriges första mottagning för ME/CFS sjuka.

– Vi har ingen markör för sjukdomen. Diagnosen måste sättas genom att fråga ut patienterna och samla in vissa kriterier för att se om de uppfyller kraven som krävs för diagnosen, säger han. 

Problemen med att diagnotisera sjukdomen och bristen på kunskap om varför den uppstår och hur den ska behandlas har lett till att många av patienterna med ME/CFS upplevt svårigheter i kontakten med försäkringskassan. Något som i sin tur har lett till att flera läkare skrivit falska sjukintyg med andra diagnoser för att patienterna ska få ekonomiskt stöd. Madeleine är en av de som råkat ut för det här.

– Han sjukskrev mig för en fraktur som redan läkt. Sedan skrev han att jag var deprimerad, vilket jag inte var. Men han vill hjälpa mig, på sitt sätt, säger hon. 

Trots att ME/CFS är en erkänd diagnos av socialstyrelsen så känner sig alltså flera läkare tvungna att skriva andra diagnoser för att hjälpa sina patienter.

Cecilia Udin är nationell försäkringssamordnare på försäkringskassan, hon säger att det är läkarens ansvar att lämna korrekta uppgifter till försäkringskassan och vill inte spekulera i varför flera läkare inte skriver diagnosen ME/CFS i sjukintygen.

– Det är viktigt att läkaren intygar det som den har sett vid undersökningen. Läkaren intygar med heder och samvete att det är rätt, säger hon. 

För Madeleine är det viktigt att läkaren skriver rätt diagnos, annars finns det risk för att försäkringskassan begär att patienten ska få behandling för fel sjukdom. 

– Det kan komma behandlingskrav från försäkringskassan som är anpassade efter den diagnosen som läkaren sjukskrivit för. Det kan ju vara helt olämpligt för en ME/CFS sjuk person, säger hon.