Facebook offentliggör ryska annonser

Facebook kommer att offentliggöra innehållet i omkring 3 000 ryska annonser som publicerades i det sociala nätverket vid tiden för förra årets presidentval i USA.

Facebook kommer att ge den amerikanska kongressens utredare cirka 3 000 politiska annonser som en rysk, så kallad trollfabrik, producerade och publicerade i det sociala nätverket månaderna före och efter förra årets presidentval.

Facebookgrundaren och vd:n Mark Zuckerberg, som står under hårt tryck för att göra mer så att inte nätverket utnyttjas för att manipulera väljare, säger i en livesändning på den egna sajten att han stöder kongressens utredning.

Enligt Zuckerberg kommer Facebook bland annat se till så att annonserna i nätverket blir mer transparanta. Meningen är att människor ska kunna se vilka annonser som är kopplade till ett visst val. Totalt rör det sig om ett niostegsprogram som företaget inför för att avskräcka regeringar runt om i världen från att försöka utnyttja nätverket för otillbörlig valpropaganda.

De 3 000 annonserna från den ryska "trollfabriken" kunde kopplas till 470 Facebookkonton. Annonseringen pågick fram till i maj 2017 och Facebook har sedan dess ändrat sina regler och stängt ned kontona.

USA:s underrättelsemyndigheter har sagt att Ryssland påverkade presidentvalet 2016, däribland genom att använda sig av sociala medier och så kallade "troll" för att sprida falska nyheter i syfte att påverka folks åsikter. Flera utskott i kongressens två kamrar utreder anklagelserna om rysk inblandning i presidentvalet.