Vindeln

Energibesparingsprojekt som betalar sig själv

1:23 min

De 42 miljoner som Vindeln Bostäder AB och Vindelns kommuns energibesparingsprojekt kostar, skall vara intjänade på 12 år.

Just nu pågår slutbesiktningarna av det energibesparingsprojekt som Vindeln Bostäder och Vindelns kommun startade 2016.

Det handlar om att se över och förbättra fastighetsbeståndet i centrala Vindeln samt kommunens offentliga byggnader i själva Vindeln och ute i byarna.

Det speciella med det här projektet är enligt Joachim Blomberg, VD på Vindeln Bostäder, att det betalar sig själv tack vare inplanerad uppföljning och en hundraprocentig betalningsgaranti. Den energibesparing på cirka 20 procent som projektet ger från och med första året, går direkt till att betala av kostnaderna för genomförda åtgärder. 

Det mesta är genomfört men inte allt. I oktober kommer en solcellsanläggning att installeras på Renforsskolan. 

– Den kommer att ge 23 000 kilowattimmar per år, säger Joachim Blomberg.