Försäkringskassan begär ny information om ME/CFS

0:58 min

Försäkringskassan ser nu ett behov av att uppdatera sin kunskap om sjukdomen ME/CFS. Därför kommer man att begära ett nytt beslutsstöd från socialstyrelsen.

– Vi ser utifrån ett försäkringsmedicinskt perspektiv ett behov av ett beslutsstöd gällande ME/CFS för att förtydliga det nuvarande medicinska läget, säger Cecilia Udin, nationell försäkringssamordnare på försäkringskassan. 

Varje ansökan om ekonomiskt stöd till försäkringskassan behandlas individuellt, läkaren skriver ett intyg och sedan är det upp till varje handläggare att fatta ett beslut om arbetsförmågan hos personen.

Till sin hjälp har handläggaren ett beslutsstöd från socialstyrelsen där information om olika diagnoser finns. Detta ska underlätta bedömningen av en ansökan.

Men, inte alla diagnoser finns med i beslutsstödet. Bland annat fattas just information om ME/CFS.

– Just den här diagnosen har vi sett att det behövs mer information om, säger Cecilia Udin. 

Och därför kommer nu försäkringskassan begära en uppdatering av informationen om ME/CFS från socialstyrelsen.

– Vi kommer att påpeka för socialstyrelsen att det behövs ett beslutsstöd gällande de här diagnoserna, säger Cecilia Udin.