Wallström i FN: Vi behöver samarbete, inte ensidigt agerande

1:44 min

Utrikesminister Margot Wallström höll i dag sitt anförande i FN:s generalförsamling. I talet tog hon bland annat upp FN-reform och konfliktförebyggande arbete.

Margot Wallström började sitt tal med att citera Dag Hammarsköld när hon sa att FN inte skapades för att ta oss till himlen, utan för att rädda oss från helvetet.

För att lyckas måste vi samarbeta menade Wallström och pekade bland annat på klimatavtalet och utvecklingsmålen i agenda 2030.

– Det är nu vi behöver internationellt samarbete mellan länder, och inte ensidigt agerande, sa hon.

Wallström ägnade också en del av talet till att prata om Sveriges hjärtefrågor i FN:s säkerhetsråd, bland annat kvinnligt deltagande och konfliktförebyggande arbete.

– Vi måste ta tag i de bakomliggande orsakerna till att konflikter uppstår, poängterade Wallström.

Hon tog också upp situationen i Burma där över 400 000 rohingyer flytt landet.

– Burma är ett exempel på hur vi inte lyckats göra något åt grundorsakerna till konflikten. Nu måste våldet stoppas, sa Wallström.