Skolan vill stänga ute extrema partier – oklart rättsläge

1:48 min

Skolverket kommer snart ta fram nya riktlinjer som ger skolorna möjlighet att stänga ute extrema partier inför valet. Men ändringen kan stoppas av JO.

Frågan om extrema partier i skolan har varit ett omdebatterat ämne inför de senaste valen. Så lär det bli också under det kommande valåret, bland annat på grund av nazistpartiet Nordiska motståndsrörelsens ökade aktivitet.

Skolorna följer Skolverkets riktlinjer i frågan, och myndighetens nuvarande vägledning har fått kritik.

Myndigheten menar att det oftast inte går att stänga ute exempelvis nazister som vill besöka gymnasieskolorna på grund av grundlagens krav på objektivitet.

Det har gjort att flera skolor inte bjuder in några partier alls av rädsla för att tvingas säga ja till extrema partier som vill komma på besök.

Efter en lång utredningsprocess presenterade regeringen i början av månaden ett förslag till ändring av skollagen som ger rektorerna mer makt att bestämma vilka som får komma.

Därför ändrar Skolverket snart sina riktlinjer, säger Jonas Nordström, rättschef på Skolverket.

– Vi tycker det är väldigt bra att det blir tydligare. Det kommer bli enklare för rektorerna att ta ställning till hur de ska göra för att bjuda in politiska partier, säger han.

Men myndigheterna är inte överens i frågan.

För Justitieombudsmannen, JO, har länge menat att trots en ändring i skollagen gör grundlagen ändå att de extrema partierna måste släppas in på grund av den så kallade objektivitetsprincipen.

När regeringen förberedde lagförslaget i somras avrådde därför JO från att göra den föreslagna ändringen.

Och JO är i det här fallet en viktig myndighet. Skolverkets riktlinjer baseras bland annat på JO:s beslut. Det innebär att ett extremt parti nästa år skulle kunna JO-anmäla en skola som vägrar partiet tillträde.

Om JO gör som man gjort tidigare – det vill säga kritiserar skolan för avsteg från objektivitetsprincipen – så kan skolorna återigen tvingas släppa in exempelvis nazister.

Ekot har därför sökt JO, men myndigheten vill inte ställa upp på en intervju.

Skolverkets rättschef Jonas Nordström säger så här om den knepiga situationen:

– Jag kan inte spekulera i det, utan det får vi avvakta och det får nog JO svara på.

Oavsett hur frågan kommer att lösas så lär ämnet bli aktuellt nästa år.

Daniel Wiklander, vikarierande chefredaktör på tidskriften Expo, tror att det finns en risk att bland annat Nordiska motståndsrörelsen kommer att öka sin aktivitet i skolorna inför valet.

– När ett sådant parti ställer upp i val så har vi sett tidigare att de även försöker komma in i skolorna eftersom det är en arena de annars inte har tillträde till under formella former, därför finns det väl antagligen anledning att tro att de försöker göra det, säger han.