Ny ranking: Svensk sjukvård håller världsklass

1:40 min

Svensk sjukvård håller världsklass när det gäller att rädda livet på patienter inom en lång rad diagnoser, visar en omfattande internationell ranking.

Roger Molin, analytiker vid Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, säger att studien är ett viktigt sätt att mäta hur bra sjukvården är:

– Förmodligen är det att vi har ett system som omfattar alla. Vi har ett system som under lång tid varit duktigt på att ta till sig av medicinska nyheter. Även om en del inte tycker att vi gör det så jobbar vi en hel del preventivt – vi är till exempel det land i världen där man lyckas bäst med att se till att den som fått en hjärtinfarkt inte får en andra hjärtinfarkt. Det finns en väldig systematik i det sätt på vilket svensk sjukvård arbetar.

Det är mycket lovord när det gäller svensk sjukvård i den här studien, som är gjord vid University of Washington i USA och finansierad av Bill & Melinda Gates Foundation.

Undersökningen bygger på ett omfattande material insamlat från 195 länder, skriver Svenska Dagbladet. Rankingen har inte tagit hänsyn till om vården är privat eller offentligt finansierad eller till exempel tillgången på läkare - utan enbart om hur olika sjukvårdssystem lyckas sänka dödligheten bland patienterna genom olika vårdinsatser. 32 olika diagnoser ingår i mätningen, bland annat hjärtinfarkt, olika cancerformer, diabetes, njursjukdomar och barn – och mödradödlighet.

Lägst överlevnad finns i flera afrikanska länder, Afghanistan och Haiti, medan den högsta överlevnaden finns Andorra, följt av Island och Schweiz och på fjärde plats Sverige. Som väntat rankas OECD-länderna högt, men USA hamnar en bit ned i tabellen som en följd av dyr sjukvård och att den inte omfattar hela befolkningen.

Den här rankingen görs återkommande och har publicerats i den ansedda tidningen The Lancet, men i Sverige är det nog vårdköer, vårdkostnader, personalbrist och inställda operationer som dominerar mångas bild av vården. Den diskussionen förs i många länder, säger Roger Molin vid SKL.

– När man jämfört andra lite mjukare aspekter som bemötande, i vilken utsträckning patienten har bra information, tillgänglighet och så. Då kommer vi lite längre ned.