Fler länder i nytt amerikanskt inreseförbud

1:49 min

Vita husets nya inreseförbud gäller åtta, delvis nya, länder och ska gälla på obestämd tid framöver.

Den här gången riktar sig förbudet mot tre nya länder, Venezuela, Tchad och Nordkorea; förbudet kommer fortsätta att gälla för Libyen, Somalia, Syrien, Iran och Jemen.

Sudan är inte längre med på listan.

En annan skillnad mot Vita husets förra förbud är att det råder olika villkor för olika länder, restriktionerna mot venezuelaner till exempel gäller enbart vissa regeringsföreträdare och deras familjer.

En tredje viktig skillnad är att det nya inreseförbudet sträcker sig över obegränsad tid, till skillnad från det förra som är tidsbestämt. 

Donald Trumps ursprungliga presidentorder möttes av protester och stämningar i domstolar. Motståndet fortsatte trots att Vita huset i mars reviderade förbudet.

I början av sommaren tillät Högsta domstolen tillfälligt stora delar av Trumps inreseförbud, i oktober väntas Högsta domstolen ta slutgiltig ställning till om förbudet är lagligt eller inte.

Det är oklart hur de nya reglerna som presenterats idag kommer att påverka det fallet.

Det har redan kommit reaktioner på förbudet, bland annat från Amnesty International, som i ett uttalande beskrev det som "statsunderstödd diskriminering".

"Det här förbudet får inte bestå i någon form", skriver Amnesty International på sin hemsida.

I samband med nyheten skrev Donald Trump att hans "största prioritet är att göra USA säkert (...) vi kommer inte att tillåta att någon kommer in utan att de granskas."