På jakt efter de intellektuella

Var finns de obekväma sanningssägarna, de djuplodande samtidsbetraktarna? Vi ger oss ut på spaning efter de intellektuella här i Sverige. Står de till höger eller vänster och finns det rentav grupper som hålls utestängda från dagens offentliga samtal?

2005-08-18
1. Vad betyder det att vara intellektuell? Filosofen Thomas Anderberg reder ut begreppen.

2005-08-23
2. Författaren Torbjörn Elensky är obekväm i den nisch som skapats av vänsterinellektuella som Anders Ehnmark och Jan Myrdal. 

2005-08-23
3. Anders Ehnmark saknar i sin tur de äkta kulturradikalerna i de offentliga samtalet.

2005-08-25
4. Folk har blivit intellektuella lite till mans. Auktoriteter som Sartre behövs inte längre, menar Per Wirtén.

2005-08-30
5. Jens Liljestrand menar att det finns lika många intellektuella till höger som till vänster men de uppträder inte på samma arenor

2005-09-01
6. När Lina Sjöberg kallar sig intellektuell känner hon sig som en bluff, eftersom intellektuell också betyder: ”jag är tvärsäker på att jag har rätt”

2005-09-02
7. Göran Greider menar att de vänsterintellektuella saknar närkontakt med de politiska maktförhållandena

2005-09-07
8. Anneli Jordahl undrar var i det offentliga samtalet de samhällsmedvetna, självbildade och klartänkta kvinnorna gömmer sig, vår tids Maja Ekelöf. 

2005-09-12
9. Karin Olsson är trött på antiintellektualismen och erkänner att hon  lätt  blir förälskad  i författarna till epokgörande avhandlingar och briljanta essäer.

2005-09-14
10. De intellektuella rekryteras i dag främst bland akademiker. Men är dagens akademiker för specialiserade för att kunna se de stora sammanhangen? frågar sig Pernilla Ståhl

2005-09-20
11. Erik Zsiga ser ett svenskt bildningförakt och tycker inte det är konstigt att vi har så få intellektuella

2005-09-23
12. Författaren René Vázquez Díaz menar att dagens intellektuella är underdåniga och inte beredda att betala priset för ett verkligt engagemang

2005-09-27
13. Författaren Azar Mahloujian har funnit en sann intellektuell i Ingvar Bratt, ingenjören  som avslöjade obehagliga sanningar om sitt företag, Bofors

2005-10-03
14. Gunnar Odhner menar att det inte finns några fria intellektuella, också de är fångna i maktens språk

2005-10-05
15. Staffan Hjalmarsson menar att konsten också är en plats för intellektuella samtal

2005-10-05
16 Aida Ghardagian lyfter fram de nya aktivistiska nätverken, tex det som bildades för flyktingamnesti

2005-10-07
17. Istället för att uppträda som en självbespeglande elit borde de intellektuella hjälpa människor till självförtroende genom samtal och inspiration. Det menar scenpoeten Albin Balthasar Lundmark

2005-10-11

18. Carl Otto Werkelid, kulturchef på Svenska Dagbladet, menar att en sann intellektuell verkar som motbild istället för att söka rampljuset.
2005-10-14
19. Thomas Anderberg gör en sammanfattning av debatten. Det största problemet, menar han, är att spelplanen håller på att minska och att åsiktstrumpetarna tar över