Trots satsningar – manliga förskollärare i minoritet

2:09 min

Drygt tio procent av de sökande till länets utbildningar förra året var män. Både forskare och studenter tror att det behövs en förändring.

– Det är ett problem eftersom det är kul om det är fler män som tar hand om de yngre och det är också viktigt att det är jämställt. Jag tror barnen skulle tycka att det är roligt om det är fler män, säger David Peason som studerar till förskollärare på Campus Varberg.

Manliga sökande till förskollärarutbildningarna fortsätter att vara i minoritet. Både på Högskolan i Halmstad och vid Campus i Varberg utgör männen knappt tio procent av de sökande, vilket ligger i linje med siffror för hela landet.

Och trots satsningar på bland annat nätverk mellan manliga förskollärare så har det inte skett någon större förändring i andelen män. Enligt Mia Heikkilä, forskare i pedagogik vid Mälardalens högskola, leder bristen på jämställdhet till att stereotypa könsroller cementeras.

– Det finns en logik i det eftersom vi har en väldigt könsuppdelad arbetsmarknad. Då blir det så att kvinnor jobbar med det som stereotypt anses vara kvinnligt och män jobbar med det som anses vara för män.

Men det finns aktörer som med konkreta åtgärder kan förändra sammansättningen av förskollärare, menar hon. Bland annat kan förskolechefer använda sig av så kallad positiv särbehandling, då kön anges som en avgörande faktor i valet mellan två kandidater.

Malin Svensson är chef över tre förskolor i Laholm, där totalt två män arbetar. Hon pekar på betydelsen av mångfald och jämställdhet mellan könen, men tycker att det är svårt att medvetet rekrytera män för att bättra på statistiken.

– Vi ger inte män några favörer, utan jag tror att man måste se själv att det här är ett viktigt arbete. Jag tror det måste bygga på intresse, säger Malin Svensson.

Och för att väcka intresse för yrket tror forskaren Mia Heikkilä att bilden av yrket måste förändras, från att betona omsorg till pedagogik. Men oavsett vilken åtgärd krävs det en långsiktighet innan det går att se några resultat menar hon.

– Det som jag har sett i min forskning är att det är väldigt viktigt att man håller i arbetet.