Somalier forskar om hälsa med svenskt stöd

2:12 min

I Somalia är hälsoproblemen enorma efter det långa inbördeskriget. Men i ett svensk-somaliskt universitetssamarbete får en grupp somaliska akademiker forskarutbildning, samtidigt som de själva genomför egna forskningsprojekt i angelägna hälsofrågor.

Khalif Bile Mohamud från den svensk-somaliska forskarföreningen är en av de drivande krafterna bakom samarbetet.

– Somalia är ett land där mödradödligheten och spädbarnsdödligheten är mycket hög, och forskningen syftar till att ta itu med några av de här problemen. Varför tas inte barnen med till vaccinationer? Varför kommer inte kvinnor till mödravården? Varför är frågan om kvinnlig könsstympning aktuell i det somaliska samhället? Det här är alla frågor som vi nu forskar på, säger Khalif Bile Mohamud.

Det är ett tjugotal akademiker från universitet i olika delar av Somalia som ingår i programmet, där inriktningen är hälsoforskning.

De flesta är universitetslärare inom läkar- och sjuksköterskeutbildningen, och var och en har fått en somalisk och en svensk mentor. Och förutom de egna forskningsprojekten så utbildas de i forskningsmetodik och teori.

Sex somaliska och fem svenska universitet ingår i samarbetet, som nu fått ekonomiskt stöd från Världshälsoorganisationen för att hålla en avslutande hälsokonferens i Somalia nästa år.

Ett sådant här initiativ behövs mer än någonsin nu, säger Khalif Bile Mohamud.

Inbördeskriget i Somalia, som pågick i ungefär 20 år, slog sönder den forskning som bedrevs på de somaliska universiteten. I dag produceras nästan ingen ny kunskap där, man ägnar sig åt undervisning och inte mycket annat.

Att det är somaliska akademiker, som utför forskningen, är en av de stora poängerna med programmet, säger Klas-Göran Sahlén. Han är lektor vid Umeå universitet och koordinerar samarbetet.

– Det handlar mycket om insikten att ta vara på den lokala kunskapen. Om att somalier ska beforska sig själva.

Varför är det viktigt?

– För att just förstå de här lokala kontextuella problemen. Men också att det ska kunna få ringar på vattnet, säger Klas-Göran Sahlén.