Stockholm har längst väntetid för begravning

1:43 min

I Stockholms län tar det i snitt 25 dagar mellan att en person dör och blir begravd – längst i Sverige. Detta för de allra flesta anhöriga vill ha begravning på en fredag.

Sverige är troligen det land i världen där det tar längst tid från det att en människa dör till att personen begravs.

Det tar i snitt 21 dagar. I Stockholms län är snittet ännu högre, hela 25 dagar, enligt statistik från begravningsbyråernas förbund.

Den 1 maj 2012 klubbades en lag för att få ned tiden mellan död och begravning genom att begränsa tiden till en månad.

Men effekten uteblev, i dag är vi tillbaka på den tid det tog innan lagstiftningen infördes. 

– Vi stannar liksom inte upp och ger den prioriteringen på samma sätt. Jag brukar säga att det för tjugo år sedan var den döda som var i centrum, i dag är det de efterlevande som är i centrum, säger Ulf Lernéus, förbundsdirektör vid Begravningsbyråernas förbund.

Kristina Ljunggren, präst vid Storkyrkan i Stockholm, tycker inte nödvändigtvis att det är dåligt att det tar lång tid mellan död och begravning.

– Det ska ju vara den allra finaste högtiden, avslutet på en människas liv, och då tycker jag inte att tidsfaktorn är den viktigaste utan ceremonin och det fina avslutet.