Fartyg ska leta efter miljögifter utanför Norrbotten

2:16 min

Forskningsfartyg ska leta miljögifter utanför Norrbottenskusten.

I början av oktober kommer havsforskningsfartyget Ocean Surveyor att leta miljögifter i havet utanför Norrbotten.

Det är i speciellt utvalda områden som undersökningarna ska ske.

– Vi har en annan enhet på länsstyrelsen som undersöker var det kan ha funnits verksamheter som släppt ut gifter. Det finns ett några områden som de är misstänksamma över, berättar Annica Gammeltoft, kustvattenhandläggare på länsstyrelsen.

Det är fyra havsområden utanför Norrbotten som nu ska undersökas. Det är Törefjärden, Repskärsfjärden i Kalix kommun, havet utanför Råneå och Vargödraget utanför Piteå.

Det är ställen där det funnits oljehamnar, garverier, sågverk, pappersindustrier, spånskivefabrik och en del andra verksamheter som historiskt brukade använda tunga miljögifter.

– Det kan finnas dioxiner, polyaromatiska kolväten, krom, Arsenik och en mängd andra gifter och metaller, säger Annica Gammeltoft.

Undersökningen kan leda till muddringsförbud, förbud att ankra eller andra restriktioner. Skulle det visa sig vara extremt förgiftat kan det bli kostsamt.

– Det kan även innebära en sanering, om det är mycket höga halter.

Att sanera havsbottnar låter inte billigt?

– Nej, det är oerhört dyrt. Det är så många nollor att jag har svårt att hålla koll på det, men det är mer än några miljoner.

I det fall där det inte finns kvar någon ansvarig verksamhetsutövare så kommer de kostnaderna att hamna på skattebetalarnas konto.