Missnöje med lärarnas löneökning

2:06 min

Satsningen på högre lön till lärarna har lett till ökad splittring mellan lärarna. Det enligt en granskning från Riksrevisionen.

För att möta missnöjet föreslår granskningen att Regeringen bör överväga att omforma lärarlyftet, som infördes för ett år sedan, så att det kan omfatta alla legitimerade lärare, säger Olof Widmark som är projektledare vid Riksrevisionen:

– Vi bedömer att missnöjet är ganska stort, det är en majoritet av rektorerna och huvudmännen som har svarat på en enkät i den här undersökningen som uppger att det har påverkat sammanhållningen mellan lärare negativt. Sammanhållning mellan lärare är det viktigaste eftersom läraryrket till stor del bygger på att lärarna gemensamt utvecklar undervisningen.

Satsningen på ökade lärarlöner genom den borgerliga regeringens karriärstegsreform från 2013, och den nuvarande rödgröna regeringens lärarlyft från förra året ger sammanlagt cirka fyra miljarder statliga pengar till ökade lärarlöner.

Just utformningen att inte alla legitimerade lärare får del av löneökningen gör att missnöjet är stort enligt granskningen.

Högskoleminister Helene Hellmark Knutsson ser postivt på att lärarnas löner ökar, men att problemet med splittringen måste lösas med hjälp av satsningar från kommunenrna som är lönesättande för lärarna. Någon ändring av kriterierna för lärarlyftet vill hon inte se.

– Jag tycker det är väldigt viktigt att vi håller i dom här reformerna nu och fortsätter att förbättra lärarnas löner och ser till att det finns en bra löneutveckling, men också yrkes- och karriärsutveckling för lärarna. Det är nästa steg som vi behöver jobba med. Sedan är det så att inom mängder av yrken så behöver man samarbeta även om man har olika kvalifikationer eller olika lön. För det är så arbetsmarknaden i övrigt ser ut.

Riksrevisionens granskning visar också att satsningen på löneökningar för lärarna inte har lett till fler och mer kvalificerade sökande till lärarutbildningarna.

– Du kan inte se någon tydlig ökning av sökande till lärarutbildningarna efter karriärstegsreformen som infördes 2013 och inte heller någon ökning av de sökandes kvalifikationer, säger projektledare Olof Widmark.

– Nu för att klara den lärarförsörjning och den lärarbrist vi har, så är det också viktigt att vi kan locka tillbaka lärare som har lämnat yrket på grund av för dåliga löner, eller andra akademikergrupper som kan tänka sig att skola om sig till lärare, menar högskoleminister Helene Hellmark Knutsson.