Mobbning liknas vid krigstrauma

1:23 min

Mobbning på jobbet är ett stort problem och följderna för den som blivit utsatt kan bli katastrofala, säger Patrik Hennings som är psykolog på USÖ.

Förra året anmäldes över 1 200 fall av mobbning och kränkande särbehandling på arbetsplatser runtom i landet enligt Arbetsmiljöverket.

Patrik Hennings är psykolog på enheten Arbets- och miljömedicin på USÖ:

– I en del fall tyvärr så krossar det människor. Det är att likställa med allvarliga trauman av andra slag, allvarliga krigstrauman, säger han.

Patrik Hennings berättar att en viktig del i att motverka mobbning på arbetsplatsen är att chefer och organisation har en uttalad överenskommelse om vad som inte är ett okej beteende på jobbet, en överenskommelse som alla på arbetsplatsen ska känna till.

Han menar att det råder en missuppfattning om vilka som är i riskzonen för att utsättas för mobbning.

– Många människor har en bild av att det många gånger är personer som är lite svåra att samarbeta med, de är lite knepiga och så, om de blir utsatta för mobbning. Forskningen visar att så inte är fallet, berättar han.

De vi möter är personer som är drivande, högpresterande och samvetsgranna.

– Utan den vanligaste gruppen som vi möter är personer som är drivande, högpresterande, samvetsgranna och säger vad de tycker. Och som kommer in på en arbetsplats där det inte kan tas emot, där det blir provocerande.

I fjol kom nya regler från Arbetsmiljöverket. Där har man sänkt ribban för vad som kan räknas som kränkande särbehandling. Och Patrik Hennings menar att det är viktigt att arbetsgivaren är tydlig med att man inte tolererar mobbning.

– Det viktigaste jag vill att de tar med sig är att de blir medvetna om det ansvar de har som chefer och arbetsledare att motverka förhållanden i arbetsmiljön som kan göra att sånt här uppkommer, säger han.

På onsdagen träffas 160 chefer, personalhandläggare och fackliga representanter på USÖ för en hel dags utbildning om mobbning och konflikter på jobbet där bland annat Patrik Hennings föreläser.