P1 Kultur minns tonsättaren Folke Rabe (1937-2017)

11 min

Tonsättaren Folke Rabe är död. Rabe började sin musikaliska bana som trombonist men kom senare att verka i ett brett spektrum som avantgardistisk tonsättare. Musikerkollegorna Mats Persson och Karin Rhenqvist minns honom i samtal med P1 Kulturs Roger Wilson.

Folke Rabes sysslade med allt från happenings, till körverk och musik för barn.

Under ett tiotal år var Folke Rabe programdirektör på Rikskonserter och i ett par decennier musikproducent på Sveriges Radio.

De 60-talet verk han skrev var mycket avantgardistiska. Bland dessa kan nämnas "Pièce" för en talande kör, "Bolos" för fyra tromboner och "Rondes" för kör.

"Rondes" är ett av Rabes internationellt mest framförda verk, men han tonsatte också dikter - däribland "To love" av den amerikanske poeten E.E. Cummings. Folke Rabe blev 81 år.

Musikerkollegorna Mats Persson och Karin Rhenqvist minns honom i samtal med P1 Kulturs Roger Wilson.

Mats Persson gick på Musikakademien på sextiotalet då alla fester slutade i källaren där Folke Rabe spelade upp det senaste från amerikanska avantgardemusik som t.ex. Terry Riley.

Karin Rhenqvist berättar hur han tog upp henne och andra unga tonsättare i sin krets och också vad hans körverk har betytt för henne.

Lyssna på samtalet i P1 Kultur i ljudlänken ovan